15/11/18  Tin của trường  82
kế hoạch 20 tháng 11 năm 2018
 25/04/16  Tin của trường  368
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Sơn Ca.